شنبه ۶آذر۹۵
همایش و نمایشگاه مبارزه با فساد و اشرافی گری
شنبه ۶آذر۹۵
نمایشگاه مبارزه با فساد واشرافی گری در تالار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر برگزار گردید.
آگاه سازی حقوق شهروندی
سازمان بسیج حقوقدانان طی تفاهم نامه ای با معاونت فرهنگی اداره کل دادگستری مازندران جهت ارتقای بینش حقوقی مردم استان برگزار می نماید.
مرکزمشاوره یاوران عدالت
در تاریخ۳۰/۵/۹۵مرکز مشاوره یاوران عدالت در اداره کل دادگستری استان مازندران راه اندازی گردید.
مراسم بزرگداشت روزحقوق بشر اسلامی
سازمان بسیج حقوقدانان مازندران با همکاری دادگستری شهرستان قائمشهر به میزبانی کانون بسیج حقوقدانان ناحیه قائمشهر در دادگستری شهرستان برگزار کرد
همکاری و ارایه مطالب
راه اندازی سایت بسیج حقوفدانان استان مازندران