آگاه سازی حقوق شهروندی
اجرای برنامه آموزشی حقوقی و قضائی در سطح مساجد ومحلات مازندران
سازمان بسیج حقوقدانان طی تفاهم نامه ای با معاونت فرهنگی اداره کل دادگستری مازندران جهت ارتقای بینش حقوقی مردم استان برگزار می نماید.
مرکزمشاوره یاوران عدالت
راه اندازی مرکز مشاوره یاوران عدالت
در تاریخ۳۰/۵/۹۵مرکز مشاوره یاوران عدالت در اداره کل دادگستری استان مازندران راه اندازی گردید.
مراسم بزرگداشت روزحقوق بشر اسلامی
مقایسه حقوق بشر آمریکایی با حقوق بشر اسلامی
سازمان بسیج حقوقدانان مازندران با همکاری دادگستری شهرستان قائمشهر به میزبانی کانون بسیج حقوقدانان ناحیه قائمشهر در دادگستری شهرستان برگزار کرد
۱
۲
۳

اخبار

۱۳۹۵/۰۹/۰۹ - ۱۳:۴۰
شنبه ۶آذر۹۵
همایش و نمایشگاه مبارزه با فساد و اشرافی گری
۱۳۹۵/۰۹/۰۹ - ۱۲:۵۸
شنبه ۶آذر۹۵
نمایشگاه مبارزه با فساد واشرافی گری در تالار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر برگزار گردید.
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ - ۱۲:۲۴
آگاه سازی حقوق شهروندی
سازمان بسیج حقوقدانان طی تفاهم نامه ای با معاونت فرهنگی اداره کل دادگستری مازندران جهت ارتقای بینش حقوقی مردم استان برگزار می نماید.
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ - ۱۴:۲۵
مرکزمشاوره یاوران عدالت
در تاریخ۳۰/۵/۹۵مرکز مشاوره یاوران عدالت در اداره کل دادگستری استان مازندران راه اندازی گردید.
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ - ۱۴:۱۰
مراسم بزرگداشت روزحقوق بشر اسلامی
سازمان بسیج حقوقدانان مازندران با همکاری دادگستری شهرستان قائمشهر به میزبانی کانون بسیج حقوقدانان ناحیه قائمشهر در دادگستری شهرستان برگزار کرد
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ - ۱۲:۱۴
همکاری و ارایه مطالب
راه اندازی سایت بسیج حقوفدانان استان مازندران