شناسه : 25810
پ., 01/28/2021 - 11:03
نویسنده : adminmazandaran
دیدار رئیس کل دادگستری(رئیس هیات اندیشه ورزبسیج حقوقدانان) استان مازندران با نخبگان بسیج حقوقدانان استان

دیدار رئیس کل دادگستری(رئیس هیات اندیشه ورزبسیج حقوقدانان) استان مازندران با نخبگان بسیج حقوقدانان استان

در دیدار رئیس کل دادگستری(رئیس هیات اندیشه ورزبسیج حقوقدانان) استان با نخبگان بسیج حقوقدانان استان مسائل و مشکلات مدیریت دستگاه قضایی و روند رسیدگی پرونده ها وطرح تحول همچنین استفاده از ظرفیت های انجمن های تخصصی بسیج حقوقدانان استان پیشنهاداتی مطرح شد

در دیدار رئیس کل دادگستری(رئیس هیات اندیشه ورزبسیج حقوقدانان) استان با نخبگان بسیج حقوقدانان استان مسائل و مشکلات مدیریت دستگاه قضایی و روند رسیدگی پرونده ها وطرح تحول همچنین استفاده از ظرفیت های انجمن های تخصصی بسیج حقوقدانان استان پیشنهاداتی مطرح شد

1 دیدگاه
adminmazandaran پ., 01/28/2021 - 11:14

افزودن دیدگاه جدید