به همت بسیج حقوقدانان شهرستان قائمشهر
طرح اطلاع رسانی حقوقی و قضایی
به مناسبت گرامی داشت هفته بسیج
به همت بسیج حقوقدانان شهرستان رامسر برگزار گردید
دیدار مردمی دادستان و قضات محترم شهرستان رامسر در هفته بسیج
به همت بسیج حقوقدانان شهرستان رامسر برگزار گردید،دیدار مردمی دادستان و قضات محترم شهرستان رامسر در هفته بسیج
به مناسبت هفته بسیج
بسیج حقوقدانان شهرستان رامسر برگزار نمود
به مناسبت هفته بسیج دیدار مردمی با حضور دادستان و قضات محترم شهرستان رامسر برگزار گردید .

نظرسنجی

میزان آشنایی شما با سازمان بسیج حقوق دانان چقدر است؟
خیلی زیاد
۴۷%
زیاد
۳۰%
خوب
۲۲%
متوسط
۱%
کم
۰%
تمام آرا: ۵۰۹